Advanced Noise Control™

Noise[1]Advanced Noise Control™ môžete mať viac jasný a príjemne hlasný rozhovor.

Learn More

Univerzálny interkom

Quicker[1]

Môžete mať interkom konverzáciu s ostatnými značkami náhlavných súprav cez Bluetooth.

Learn More

Zdieľanie hudby

features_music_sharing[1]

Môžete zdieľať hudbu a telefónny hovor s priateľmi pomocou  Bluetooth interkomu  počas obojsmerného interkom rozhovoru.

Learn More