Advanced Noise Control™

Noise[1]Advanced Noise Control™ môžete mať viac jasný a príjemne hlasný rozhovor.

Senabluetooth

Senabluetooth